Jelmark

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Montáže, údržba a opravy elektrozařízení
  • Revize a rekonstrukce rozvoden nn, vn, vvn
  • Revize elektro
  • Projekční činnosti
  • Termovizní činnosti
Poslední referece
SO argonové části zkapalňovače

Leden - část el.na kyslíkárně Třinec

» více informací
Rekonstrukce sběru dat

Únor - z přepočítávačů plynu ELCOR plyn. hosp.

» více informací
GO turbogenerátoru TG14

Březen - část el. a MaR na teplárně E3, ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

» více informací
+420 558 989 111

Naše reference za poslední léta

Rozvaděč 01 Rozvaděč 02 Rozvaděč 03 Rozvaděč 04 Rozvaděč 05 Rozvaděč 06 Rozvaděč 07 Rozvaděč 08 Rozvaděč 09 Rozvaděč 10 Rozvaděč 11 Rozvaděč 12 Rozvaděč 13 Rozvaděč 14 Rozvaděč 15 Rozvaděč 16 Rozvaděč 17 Rozvaděč 18 Rozvaděč 19 Rozvaděč 20 Rozvaděč 21 Rozvaděč 21

2015

POPIS INVESTOR
El. napájení středofrekvenční indukční pece 2x15 tun Sléváren Třinec ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Oprava kabelového vedení sekundární strany trafa T 104 na rozvodne T3 ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Přívody pro chladící věže č. 1 a 2 teplárny E2 BETOCHEM, s.r.o.
Dodávka a montáž napájecí stanice v rámci výstavby fluidního kotle NK 14 AUTEL a.s.
Výměna zábleskových relé v distribučních VN rozvodnách TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. - sochorova válcovna
Kyslikárná ASU6 Třinec - podíl na elektro části Linde Gas a.s.
Realizace rekonstrukce ASŘ vysokopecního plynojemu ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
DORR č. 3 a 4 - kalová čerpadla - část elektro, MaR a ASŘ ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000