Jelmark

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Základní nabídka vibračních diagnostik
 • Základní nabídka termovizní činnosti
 • Revize elektro
 • Služby servisu a montáže elektrozařízení
 • Montážní služby a činnosti
Poslední referece
SO argonové části zkapalňovače

Leden - část el.na kyslíkárně Třinec

» více informací
Rekonstrukce sběru dat

Únor - z přepočítávačů plynu ELCOR plyn. hosp.

» více informací
GO turbogenerátoru TG14

Březen - část el. a MaR na teplárně E3, ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

» více informací
+420 558 989 111

Termovizní měření

Jelmark s.r.o si Vám dovoluje nabídnout termovizní měření pomoci termokamery FLUKE Ti35, která umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teploty snímaného povrchu.

Termovizní kamera
Termovizní měření lze využít především v následujících oblastech:
 • V elektrotechnice ( kontrola vedení el. energie, rozvaděčů, rozvoden NN až VVN, transformátorů, motorů atd.)
 • V průmyslu ( kontrola mechanických zařízení, potrubí, izolací, zjišťování netěsnosti atd.)
 • Ve stavebnictví - více na stránkách www.termovizestaveb.eu
  ( kontrola tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a výplní, technologického vybavení budov, vyhledávání defektu v obvodových konstrukcích, v podlahovém topení atd.)
 • Termovizní měření 2 Termovizní měření 3 Termovizní měření 2 Připojení sběren
Výhody termovizního měření:
 • Jedná se o bezkontaktní a nedestruktivní měřen za provozu
 • Včasná diagnostika a předcházení havarijních stavů
 • Prevence neplánovaných odstávek
 • Požární prevence
Měření je prováděno odborně vyškoleným personálem a součásti měření je vystavení podrobného protokolu s výsledky měření.